Форма пластина    материал    усилие     цена за 1шт.
                                            на отрыв
   10*3мм                  N35           0.8кг.           2,5грн